Trường Học Hỏa Sơn

Trường Học Hỏa Sơn

Volcano High

Nội dung phim Trường Học Hỏa Sơn

Phim Trường Học Hỏa Sơn - Volcano High 2001 trường Học Hỏa Sơn. Nơi cuộc chiến tranh giành Bí Kíp Võ Lâm đang xảy ra. Các học sinh nổi loạn....thầy Hiệu Trưởng bị ám hại....Phó Hiệu Trưởng nắm quyền đã mời School 5 về chỉnh lý trường học và cuộc chiến nổi ra không ngừng.

Trailer phim Trường Học Hỏa Sơn:

trailers