Trường Công giáo

Trường Công giáo

The Catholic School

Nội dung phim Trường Công giáo

Năm 1975, ba học sinh tại một trường nam sinh cấp ba Công giáo ở Rome gây ra một tội ác khiến các bạn học và cộng đồng chấn động. Dựa trên các sự kiện có thật.