True: Kẹo Ma Quái

True: Kẹo Ma Quái

True: Tricky Treat Day

Nội dung phim True: Kẹo Ma Quái

Mọi chuyện phụ thuộc cả vào True và các bạn khi Người tuyết háu đói lén lấy món kẹo cấm và khiến cả vương quốc chìm trong biển Lục quái biết hú.