Trên cả vợ chồng, nhưng dưới tình nhân

Trên cả vợ chồng, nhưng dưới tình nhân

More Than a Married Couple, But not Lovers

Nội dung phim Trên cả vợ chồng, nhưng dưới tình nhân

Để phục vụ cho một dự án ở trường trung học, một cậu chàng hướng nội và cô nàng "nổi loạn" hướng ngoại phải giả vờ kết hôn, và cả hai đều không mấy vui vẻ.