Transformers: Chiến tranh Cybertron - Trái đất trỗi dậy

Transformers: Chiến tranh Cybertron - Trái đất trỗi dậy

Transformers: War for Cybertron: Earthrise

Nội dung phim Transformers: Chiến tranh Cybertron - Trái đất trỗi dậy

Khi Megatron dùng đến biện pháp mạnh để cứu các Decepticon, các Autobot chiến đấu để cứu toàn bộ Cybertron trên cả hành tinh và tàu Ark.