Tổ quốc: Phần 8

Tổ quốc: Phần 8

Homeland: Season 8

Nội dung phim Tổ quốc: Phần 8

Ở loạt phim chính trị gay cấn này, chuyên viên phân tích CIA Carrie Mathison phải đối mặt các vấn đề sức khỏe tâm thần và gia đình khi lãnh đạo cuộc chiến chống khủng bố.

Trailer phim Tổ quốc: Phần 8:

trailers