Tình yêu không lừa dối: Ba Lan

Tình yêu không lừa dối: Ba Lan

Love Never Lies: Poland

Nội dung phim Tình yêu không lừa dối: Ba Lan

Sáu cặp đôi kiểm tra lòng tin của họ qua máy quét mắt phát hiện nói dối trong chương trình thực tế này. Nói dối mất tiền, còn sự thật mang về giải thưởng.