Tiệm làm tóc Fly High, Butterfly

Tiệm làm tóc Fly High, Butterfly

Salon De Nabi

Nội dung phim Tiệm làm tóc Fly High, Butterfly

Một câu chuyện về những người đi làm lấy bối cảnh là một tiệm làm tóc.