Thông Thiên Địch Nhân Kiệt

Thông Thiên Địch Nhân Kiệt

Detective Dee

Nội dung phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt

Thông Thiên Địch Nhân Kiệt - Legendary Di Renjie 2017: năm giữa Đường Cao Tông, Diêm Lập Bổn gặp gỡ Địch Nhân Kiệt trong trường hợp bị ngồi tù oan ức, sau khi giúp đỡ Địch Nhân Kiệt thì y quay sang tự cứu mình và phát hiện ra vụ án có nhiều điểm kỳ lạ...