Thị trấn cổ tích (Phần 1)

Thị trấn cổ tích (Phần 1)

Rhyme Time Town (Season 1)

Nội dung phim Thị trấn cổ tích (Phần 1)

Hai người bạn ham vui Daisy và Cole dùng âm nhạc và trí tưởng tượng để giải quyết các vấn đề tại thị trấn chứa đầy những nhân vật bước ra từ thơ ca cho trẻ em.