The Prom: Vũ hội tốt nghiệp

The Prom: Vũ hội tốt nghiệp

The Prom

Nội dung phim The Prom: Vũ hội tốt nghiệp

Nhóm sao Broadway đang lúc kém vận làm đảo lộn thị trấn nhỏ ở Indiana khi họ cùng trợ giúp một cô bé tuổi teen – người chỉ muốn đến dự vũ hội cùng bạn gái.