The Marine 4: Moving Target

The Marine 4: Moving Target

The Marine 4: Moving Target

Nội dung phim The Marine 4: Moving Target

Jake Carter được chỉ định để bảo vệ "gói có giá trị cao", một người tố giác xinh đẹp đang cố gắng phơi bày một nhà thầu phòng thủ quân đội tham nhũng.