The Little Mermaid II: Return to the Sea

The Little Mermaid II: Return to the Sea

The Little Mermaid II: Return to the Sea

Nội dung phim The Little Mermaid II: Return to the Sea

Để bảo vệ cô khỏi một phù thủy biển, con gái của Ariel không được phép ở đại dương; Nhưng khi cô trở thành 12, cô chạy trốn đến một cuộc phiêu lưu dưới biển.