Án Mạng Liên Hoàn

Án Mạng Liên Hoàn

The Liquidator

Nội dung phim Án Mạng Liên Hoàn

Một nhà tâm lý học tội phạm và một chuyên gia pháp y làm việc cùng nhau để truy tìm một kẻ giết người hàng loạt nhắm vào những người đã được tha bổng vì những tội đáng chú ý và sử dụng tội lỗi của họ làm phương thức hoạt động của mình.