Thế hệ 56k

Thế hệ 56k

Generation 56k

Nội dung phim Thế hệ 56k

Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến hai người đã ngoài 30 nhớ lại năm 1998, năm mà hoóc-môn tuổi dậy thì bắt đầu "tác quái" trong họ – và Internet thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Trailer phim Thế hệ 56k:

trailers