Thế Giới Phép Thuật: Hắc Tam

Thế Giới Phép Thuật: Hắc Tam

Black Clover: Dark Triad

Nội dung phim Thế Giới Phép Thuật: Hắc Tam

Dưới sự huấn luyện của Nữ hoàng Loropechika và các Linh Vệ, sức mạnh của nhóm Asta được cải thiện đáng kể. Cuộc chiến chống lại Dark Triad (Hắc Tam) của Vương quốc Spade chính thức bắt đầu.

Trailer phim Thế Giới Phép Thuật: Hắc Tam:

trailers