Thế giới khủng long: Trại kỷ phấn trắng (Phần 3)

Thế giới khủng long: Trại kỷ phấn trắng (Phần 3)

Jurassic World Camp Cretaceous (Season 3)

Nội dung phim Thế giới khủng long: Trại kỷ phấn trắng (Phần 3)

Tìm kiếm vật dụng để tiến hành giải cứu chính mình, các trại sinh quyết tâm khám phá những khu vực mới trên đảo – nhưng rồi lại phải đối mặt với mối đe dọa mới đáng sợ.

Trailer phim Thế giới khủng long: Trại kỷ phấn trắng (Phần 3):

trailers