Thấy vui (Phần 1)

Thấy vui (Phần 1)

Feel Good (Season 1)

Nội dung phim Thấy vui (Phần 1)

Danh hài độc thoại Mae Martin trải qua mối quan hệ mới đầy nồng nhiệt và rối ren với cô bạn gái George, trong khi đối phó với những thách thức từ việc cai rượu.