Thanh xuân, đau đớn và mong manh

Thanh xuân, đau đớn và mong manh

Blue, Painful, Fragile

Nội dung phim Thanh xuân, đau đớn và mong manh

Kaede và Hisano thành lập một câu lạc bộ để thay đổi thế giới. Khi Hisano biến mất, Kaede dốc hết sức để đưa câu lạc bộ trở lại với lý tưởng ban đầu.