Thân Gửi… (Phần 2)

Thân Gửi… (Phần 2)

Dear… (Season 2)

Nội dung phim Thân Gửi… (Phần 2)

Một cách tiếp cận sáng tạo và điện ảnh đối với tiểu sử của những nhân vật tiêu biểu nhất trong xã hội ngày nay bằng cách sử dụng những lá thư được viết bởi những người mà cuộc sống của họ đã thay đổi nhờ tác phẩm của họ.

Trailer phim Thân Gửi… (Phần 2):

trailers