Thám tử siêu cấp (Phần 2)

Thám tử siêu cấp (Phần 2)

The InBESTigators (Season 1)

Nội dung phim Thám tử siêu cấp (Phần 2)

Ai? Khi nào? Ở đâu? Những thám tử tuổi học trò này đưa ra những câu hỏi thông minh, và luôn phá được vụ án! Khi có tội ác, hãy gọi cho những Thám tử siêu cấp!