Thám tử gà mơ: Bộ ba khó đỡ

Thám tử gà mơ: Bộ ba khó đỡ

The Accidental Detective 2: In Action

Nội dung phim Thám tử gà mơ: Bộ ba khó đỡ

Sau khi thành lập công ty thám tử mới, hai thám tử tư bắt tay với một thám tử lập dị để khám phá câu trả lời đằng sau hàng loạt cái chết bất ngờ.