Sứ giả ngốc nghếch của Chúa

Sứ giả ngốc nghếch của Chúa

God's Favorite Idiot

Nội dung phim Sứ giả ngốc nghếch của Chúa

Clark tốt bụng dường như là người cuối cùng mà Chúa sẽ chọn để chống cái ác. Giờ anh cần nàng đồng nghiệp anh thích và hội bạn tốt giúp truyền thông điệp và cứu thế giới.