StartUp (Phần 1)

StartUp (Phần 1)

StartUp (Season 1)

Nội dung phim StartUp (Phần 1)

Nỗ lực rửa tiền ăn trộm để tài trợ cho một loại tiền điện tử đưa các doanh nhân vào phi vụ làm ăn với một đặc vụ FBI biến chất và một băng đảng ở Miami.