Star Trek: Thế hệ tiếp theo (Phần 4)

Star Trek: Thế hệ tiếp theo (Phần 4)

Star Trek: The Next Generation (Season 4)

Nội dung phim Star Trek: Thế hệ tiếp theo (Phần 4)

Ở mùa 4, Wesley Crusher khởi hành tới Học viện Starfleet, Data cuối cùng đã gặp được người tạo ra mình, một tổ đội dịch chuyển lên tàu Borg và nhiều tình tiết khác.

Trailer phim Star Trek: Thế hệ tiếp theo (Phần 4):

trailers