Star Trek: Không giới hạn

Star Trek: Không giới hạn

Star Trek Beyond

Nội dung phim Star Trek: Không giới hạn

Sau khi một người ngoài hành tinh muốn báo thù Starfleet phá hủy tàu Enterprise và bỏ phi hành đoàn ở một hành tinh hoang, thuyền trưởng Kirk phải ngăn vụ tấn công khác.