Star Trek: Du Hành Giữa Các Vì Sao

Star Trek: Du Hành Giữa Các Vì Sao

Star Trek

Nội dung phim Star Trek: Du Hành Giữa Các Vì Sao

Brash James T. Kirk cố gắng sống theo di sản của cha mình với ông Spock giữ anh ta trong việc kiểm tra với tư cách là một Romulan báo thù từ tương lai tạo ra các lỗ đen để phá hủy liên đoàn một hành tinh tại một thời điểm.