SpongeBob: Bọt Biển Quần Vuông

SpongeBob: Bọt Biển Quần Vuông

The SpongeBob SquarePants Movie

Nội dung phim SpongeBob: Bọt Biển Quần Vuông

Sau khi vương miện của King Neptune bị đánh cắp, SpongeBob và Patrick đi một nhiệm vụ trong 6 ngày để lấy lại vương miện của mình. Trên đường SpongeBob và Patrick đánh bại nhiều kẻ bất lương bằng cách sử dụng bộ não và bronzes của họ. Trong khi điều này đang xảy ra, ai đó đang chiếm lấy đáy bikini và SpongeBob và Patrick phải đánh bại chủ mưu này.