Song Thế Sủng Phi 2

Song Thế Sủng Phi 2

The Eternal Love 2

Nội dung phim Song Thế Sủng Phi 2

Phim Song Thế Sủng Phi 2 2018: Mặc Liên Thành lại một lần nữa gặp lại Tiểu Đàn. Lúc này Khúc Tiểu Đàn vẫn chưa gặp Mặc Liên Thành, cũng không biết vận mệnh tương lai của mình.