Số 84 Đường Charing Cross

Số 84 Đường Charing Cross

84 Charing Cross Road

Nội dung phim Số 84 Đường Charing Cross

Nhà văn New York nhiệt huyết Helene gửi bức thư ngắn đến cửa hàng sách nhỏ ở London và tạo nên câu chuyện thư tín cảm động và hài hước với người bán sách dè dặt Frank.