Siêu trộm hoàng cung

Siêu trộm hoàng cung

The Grand Heist

Nội dung phim Siêu trộm hoàng cung

Thời Joseon thế kỷ 18, một nhóm ô hợp gồm những kẻ lão luyện thuộc đủ mọi lĩnh vực tụ họp để thực hiện phi vụ trộm món hàng vô cùng giá trị: băng.