Shaun the Sheep: The Farmer’s Llamas

Shaun the Sheep: The Farmer’s Llamas

Shaun the Sheep: The Farmer’s Llamas

Nội dung phim Shaun the Sheep: The Farmer’s Llamas

Bộ ba đà mã tinh nghịch từ hội chợ hạt bắt đầu náo loạn trang trại. Vì vậy, Shaun và cả đàn phải tìm cách tống cổ những kẻ gây rối này.