Sếp Trùm

Sếp Trùm

Like a Boss

Nội dung phim Sếp Trùm

Hai người bạn với những lý tưởng rất khác nhau bắt đầu một công ty làm đẹp cùng nhau. Một người thực tế hơn trong khi người kia muốn kiếm được vận may của mình và sống một lối sống xa hoa.