Seinfeld (Phần 9)

Seinfeld (Phần 9)

Seinfeld (Season 9)

Nội dung phim Seinfeld (Phần 9)

Trong mùa cuối, cả nhóm ăn mừng lễ "Festivus", đi Ấn Độ, luyên thuyên trên sân khấu một chương trình đối thoại cũ trên truyền hình và bị bắt vì chế nhạo một tội ác.