Sát Thủ Hoàn Lương

Sát Thủ Hoàn Lương

Skin Traffik

Nội dung phim Sát Thủ Hoàn Lương

Sau khi nhiệm vụ cuối cùng của anh ta kết thúc với cái chết của một người phụ nữ vô tội, công việc mới của một sát thủ ở London bị tổn hại khi anh ta vượt qua cảm giác tội lỗi và cuối cùng giúp đỡ một người phụ nữ tuyệt vọng bị cuốn vào một hoạt động buôn người.