Rừng thế mạng

Rừng thế mạng

Survive

Nội dung phim Rừng thế mạng

Một người đi bộ đường dài tách đoàn để tìm kiếm người bạn thân nhất, anh phải một mình chiến đấu để sống sót và thoát ra khỏi vùng núi hiểm trở này.

Trailer phim Rừng thế mạng:

trailers