Rebelde: Tuổi trẻ nổi loạn

Rebelde: Tuổi trẻ nổi loạn

Rebelde

Nội dung phim Rebelde: Tuổi trẻ nổi loạn

Khi Trường Ưu tú bắt đầu vào học kỳ mới, một kẻ thù quen thuộc – hội kín có tên The Lodge – đe dọa phá tan hy vọng âm nhạc của những học sinh năm nhất.

Trailer phim Rebelde: Tuổi trẻ nổi loạn:

trailers