Rắn đuôi chuông: Chuyện của Ahanna

Rắn đuôi chuông: Chuyện của Ahanna

RattleSnake - The Ahanna Story

Nội dung phim Rắn đuôi chuông: Chuyện của Ahanna

Trong bản làm lại phong cách này, kẻ thất chí nọ chủ mưu tập hợp một nhóm để thực hiện hàng loạt vụ trộm ngoạn mục — nhưng tội ác của anh ta tạo ra quá nhiều kẻ thù.