Quyền lực của Bourne

Quyền lực của Bourne

The Bourne Supremacy

Nội dung phim Quyền lực của Bourne

Trốn thoát khỏi một kẻ ám sát tại chỗ trú ẩn, Jason Bourne nhận ra anh bị đẩy vào các liên minh bí mật, các âm mưu và cuộc xả súng trong phần tiếp theo hấp dẫn này.