Pinky Malinky (Phần 3)

Pinky Malinky (Phần 3)

Pinky Malinky (Season 3)

Nội dung phim Pinky Malinky (Phần 3)

Pinky Malinky không phải kiểu cậu bé xúc xích chịu ngồi yên. Cùng các bạn thân là Babs và JJ, cậu học cách thêm gia vị cho những điều nhỏ bé.

Trailer phim Pinky Malinky (Phần 3):

trailers