Pinky Malinky (Phần 1)

Pinky Malinky (Phần 1)

Pinky Malinky (Season 1)

Nội dung phim Pinky Malinky (Phần 1)

Pinky Malinky luôn lạc quan trong mọi chuyện, ngay cả việc cậu là một chiếc xúc xích. Cùng bạn bè thân thiết, cây xúc xích nhỏ đã khám phá cuộc sống thú vị xung quanh.

Trailer phim Pinky Malinky (Phần 1):

trailers