Pieces of Her: Danh tính ẩn giấu

Pieces of Her: Danh tính ẩn giấu

PIECES OF HER

Nội dung phim Pieces of Her: Danh tính ẩn giấu

Một phụ nữ xâu chuỗi quá khứ đen tối của mẹ mình sau khi cuộc tấn công bạo lực ở thị trấn nhỏ của họ hé lộ những mối đe dọa tiềm ẩn và những bí mật chết chóc.

Trailer phim Pieces of Her: Danh tính ẩn giấu:

trailers