Phương pháp Kominsky (Phân 2)

Phương pháp Kominsky (Phân 2)

The Kominsky Method (Season 2)

Nội dung phim Phương pháp Kominsky (Phân 2)

Đối mặt với mối quan hệ mới, các thách thức trong công việc và sức khỏe, Sandy và Norman nâng đỡ nhau nhau bằng sự hài hước, sự nhiệt thành và chút mỉa mai.