Phi Vụ Chung Thân

Phi Vụ Chung Thân

Welcome to Collinwood

Nội dung phim Phi Vụ Chung Thân

Khi Cosimo đề xuất một kế hoạch cướp ngon ăn từ trong tù chung thân, hắn biết phải nhanh chóng ra ngoài để chén vụ này. Khi mà hắn không thể làm gì vì kẹt cứng nơi đây, hy vọng duy nhất là vào cô bạn gái và một nhân vật thế thân.