Peter Tatchell: Nhân quyền và tranh cãi

Peter Tatchell: Nhân quyền và tranh cãi

Hating Peter Tatchell

Nội dung phim Peter Tatchell: Nhân quyền và tranh cãi

Phim tài liệu về nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính Peter Tatchell từ thuở nhỏ cho đến cuộc chiến giành công lý giữa bối cảnh tranh cãi và bất ổn chính trị.