Palm Springs: Mở Mắt Thấy Hôm Qua

Palm Springs: Mở Mắt Thấy Hôm Qua

Palm Springs

Nội dung phim Palm Springs: Mở Mắt Thấy Hôm Qua

Bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian, hai vị khách đám cưới phát triển một sự lãng mạn vừa chớm nở khi sống cùng một ngày nhiều lần.