Only the Strong

Only the Strong

Only the Strong

Nội dung phim Only the Strong

Cựu Mũ nồi xanh Louis Stevens trở về quê hương Miami sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Brazil, chỉ để biết rằng trường trung học cũ của anh đã trở thành nơi trú ẩn của các băng nhóm và buôn bán ma túy. Sau khi Stevens sử dụng kỹ năng capoeira của mình để đuổi một số kẻ buôn bán ma túy ra khỏi khuôn viên trường, Kerrigan, một trong những giáo viên cũ của Stevens, nhận thấy tác động của Stevens đối với học sinh. Kerrigan giao cho anh ta nhiệm vụ dạy Capoeira cho một số học sinh có nguy cơ kém nhất ở trường.