Ơn Đền Oán Trả

Ơn Đền Oán Trả

The Big Gundown

Nội dung phim Ơn Đền Oán Trả

Luật sư không chính thức John Corbett truy lùng Cuchillo Sanchez, một nông dân Mexico bị buộc tội cưỡng hiếp và giết một bé gái 12 tuổi.