Nơi tình yêu bắt đầu

Nơi tình yêu bắt đầu

The Holiday

Nội dung phim Nơi tình yêu bắt đầu

Nhà dựng quảng cáo phim từ Los Angeles Amanda và nhà báo London Iris cố gắng thoát khỏi những rắc rối tình yêu bằng cách đổi nhà cho nhau trong 2 tuần nhân kỳ nghỉ lễ.