Nỗi Niềm Trẻ Mồ Côi

Nỗi Niềm Trẻ Mồ Côi

City Kids

Nội dung phim Nỗi Niềm Trẻ Mồ Côi

Nỗi Niềm Trẻ Mồ Côi - City Kids là một câu chuyện cảm động về những đứa trẻ không cha không mẹ sống giữa thành phố. Vì không có ai bao bọc, chúng phải tự kiếm ăn và rất dễ lạc lối, sa ngã. Lối thoát nào cho những đứa trẻ này? Cùng xem phim để tìm hiểu câu trả lời nhé!